flag_of_the_netherlands-svg (For English, see below) Het Hof Den Haag mocht zich onlangs  over deze vraag buigen. Een sales medewerkster had haar baan opgezegd en medegedeeld dat zij overstapte naar de concurrent. Kort daarna heeft zij allerlei commercieel gevoelige gegevens (waaronder een debiteurenoverzicht en een prijscalculator) naar haar eigen privé e-mail adres gestuurd. In haar arbeidsovereenkomst stond o.a. een geheimhoudingsbeding waarin bepaald was dat zij geheimhouding diende te betrachten “tegenover derden“. Bij overtreding gold een boete.

De kantonrechter veroordeelde werkneemster in eerste instantie tot het betalen van de boete. Werkneemster had namelijk – nota bene ter zitting – haar nieuwe werkgever (daar aanwezig ter toelichting van een ander discussiepunt) inzage gegeven in prints van o.a. het debiteurenoverzicht.

Het Hof oordeelt anders en wel op twee punten. In de eerste plaats waren de stukken waarin inzage gegeven was, niet zonder context te begrijpen, waarmee er dus ook geen overtreding van de geheimhoudingsverplichting had plaatsgevonden. In de tweede plaats trekt het Hof een voor de praktijk belangrijke conclusie over het gebruikte geheimhoudingsbeding: “Het beding verplicht de werknemer tot geheimhouding jegens derden; zijzelf is niet als derde te beschouwen.” Waarmee er geen overtreding was en de boete dus verviel. Downloaden naar je eigen privé-mailadres was op basis van dit geheimhoudingsbeding dus niet verboden.

Hoe is uw geheimhoudingsbeding geformuleerd? Is dat – zoals zo vaak – alleen gericht “jegens derden”? Of dekt het ook het overzetten van informatie naar de privé-omgeving van de werknemer? Het verschil is cruciaal; het vanaf het privé-mailadres doorsturen van informatie naar derden is voor een werkgever immers nauwelijks te bewijzen. Neem voor het correct geformuleerde beding gerust contact met ons op.

flag_of_the_united_kingdom-svg  The Court of Appeal in the Hague ruled that a confidentiality clause in an employment agreement did not cover the scenario of an employee transferring sensitive company data to his or her own private e-mail. The potential damage is huge as employers have no insight in what happens with the information once present in the employee’s private inbox. Most Dutch confidentiality clauses do not cover such a scenario. Does yours? Feel free to contact us for a new draft!

© Hubar Employment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s